Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

  

Content

Новини

 
Настоящи проекти

Проектът "X-LIBRIS" има за цел да организира серия обучения, насочени към разработване на потребителски ориентирани нови библиотечни услуги, базирани на иновативни информационни и комуникационни технологии.


Проектът "Словесното разказвателно умение в театър и картини" има за цел да подкрепи нови форми на преподаване и учене, основани на разказване на истории, куклен театър, игра на сенките и т.н., да повиши на индивидуалните способности на учащите и подобри учебната среда в училища, детски градини и библиотеки.


Проектът "LoCloud" има за цел да разработи технология и услуги, с които да подпомогне местните институции да обединят своите дигитални ресурси и да ги направят достъпни онлайн, чрез Европейската библиотека, музей - Европеана.


Glob@l LibrariesПрограма "Глоб@лни библиотеки" - осигурява лесен и равнопоставен достъп до информация, знание, комуникации и електронни услуги в обществените библиотеки.    Sidebar

Footer