Заглавие     Автор     Предметна рубрика  
   
  Заглавие     Местоиздаване     Предметна рубрика  

Онлайн заявка на книги

Поръчай библиографска справка

Междубиблиотечно заемане

Очакваме Вашите предложения!

НОВИНИ и СЪБИТИЯ

Издания

Publications

Изложби

Exhibitions

Стара Варна

Стара Варна

Препоръчваме Ви

Любопитно: използване на Електронни услуги от читатели на библиотеката

2022 г.
2021 г.
2020 г.
2019 г.

Проекти

Europeana е платформа, която обединява дигитализирани изображения на обекти, отразяващи различни аспекти от европейското културно-историческо наследство. От 2008 г. тази своеобразна електронна библиотека осигурява достъп до  милиони материали, предоставени от библиотеки, архиви, музеи, галерии и други институции >>>

Цикъл практически обучения на тема „Анализ на потребителското търсене – нов подход към библиотеката чрез дигитален маркетинг, създаване на онлайн съдържание и управление на събития“ >>>

Акредитацията на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” по Програма Еразъм+ на Европейската комисия за периода 2023 – 2027 г. е признание за нивото и качеството на предоставените услуги в областта на неформално образование за възрастни  >>>

Мобилност по Програма Еразъм+ на Европейската комисия за повишаване на квалификацията и обмяна на опит в сродни институции в Румъния, което да повлияе върху ефективността на библиотечните процеси и създаването на нови библиотечни услуги  >>>

Мобилност в рамките на Акредитацията на Регионална библиотека “Пенчо Славейков” по Програма Еразъм+. Работни срещи за обмен на добри практики в 6 града и 10 институции в Западна Швеция  >>>