Заглавие     Автор     Предметна рубрика  
   
  Заглавие     Местоиздаване     Предметна рубрика  

Онлайн заявка на книги

Поръчай библиографска справка

Междубиблиотечно заемане

Очакваме Вашите предложения!

Уважаеми читатели, библиотеката отваря своите читални зали от 26 май 2020 г. Запазете своето място >>>

Можете да използвате и Е-заявката, за да заявите книги. 

Стара Варна

Стара Варна

Издания

Издания

Изложби

Изложби

Препоръчваме Ви

Любопитно: фонд на библиотеката към 1 януари 2020 г.

Книги - 708 785 тома
Периодични издания - 74 709 тома
Нотни издания - 16 264 бр.
Грамофонни плочи - 9 474 бр.

От нашите блогове

Проекти

Споделеното културно наследство в Европеана (Europeana Common Culture) има за цел да разработи хармонизирана и координирана среда за националните агрегатори на Европеана, да подпомогне сътрудничеството, споделянето на ресурси и технически средства, както и съгласуването на общи препоръки и стандарти >>>

Проект Сътрудничество и обвързаност чрез библиотечната технология (CULT – Collaboration and Utilization through Library Technology), финансиран по Програма „Erasmus+” на Европейската комисия. >>>

Europeana е платформа, която обединява дигитализирани изображения на обекти, отразяващи различни аспекти от европейското културно-историческо наследство. От 2008 г. тази своеобразна електронна библиотека осигурява достъп до  милиони материали, предоставени от библиотеки, архиви, музеи, галерии и други институции >>>

globallibПрограма “Глоб@лни библиотеки” осигурява лесен и равнопоставен достъп до информация, знание, комуникации и електронни услуги в обществените библиотеки. Програмата е инициирана от фондация “Бил и Мелинда Гейтс” и има за цел да модернизира библиотеките в страната и да подпомогне приобщаването към глобалното информационно пространство >>>