Заглавие     Автор     Предметна рубрика  
   
  Заглавие     Местоиздаване     Предметна рубрика  

Заяви книги

Поръчай библиографска справка

Междубиблиотечно заемане

Очакваме Вашите предложения!

Скъпи малки приятели на Библиотеката, каним Ви на нашето празнично коледно веселие! Запишете се тук >>>

Стара Варна

Стара Варна

Издания

Издания

Изложби

Изложби

Препоръчваме Ви

Любопитно: фонд на библиотеката към 1 януари 2019 г.

Книги - 706 000 тома
Периодични издания - 73 470 тома
Нотни издания - 16 149 бр.
Грамофонни плочи - 9 461 бр.

От нашите блогове

Проекти

Споделеното културно наследство в Европеана (Europeana Common Culture) има за цел да разработи хармонизирана и координирана среда за националните агрегатори на Европеана, да подпомогне сътрудничеството, споделянето на ресурси и технически средства, както и съгласуването на общи препоръки и стандарти >>>

Проект Сътрудничество и обвързаност чрез библиотечната технология (CULT – Collaboration and Utilization through Library Technology), финансиран по Програма „Erasmus+” на Европейската комисия. >>>

Europeana е платформа, която обединява дигитализирани изображения на обекти, отразяващи различни аспекти от европейското културно-историческо наследство. От 2008 г. тази своеобразна електронна библиотека осигурява достъп до  милиони материали, предоставени от библиотеки, архиви, музеи, галерии и други институции >>>

globallibПрограма “Глоб@лни библиотеки” осигурява лесен и равнопоставен достъп до информация, знание, комуникации и електронни услуги в обществените библиотеки. Програмата е инициирана от фондация “Бил и Мелинда Гейтс” и има за цел да модернизира библиотеките в страната и да подпомогне приобщаването към глобалното информационно пространство >>>