Електронни каталози:

КНИГИ и НЕКНИЖНИ носители на информация, постъпили във фонда на библиотеката след 1990 г.

ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ,
получавани и съхранявани в библиотеката

Електронни картотеки:

ТЕМАТИЧНИ КАРТОТЕКИ на аналитично разкрити източници, периодични издания и сборници, по различни теми.

Сводни каталози:

ЧУЖДЕСТРАННИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ, получавани в по-големите библиотеки в Североизточна България след 1998 г.

КНИГИ И НЕКНИЖНИ НОСИТЕЛИ
в Американските читални в България