Електронни каталози:

КНИГИ и НЕКНИЖНИ носители на информация, постъпили във фонда на библиотеката след 1990 г.

ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ,
получавани и съхранявани в библиотеката

Сводни каталози:

ЧУЖДЕСТРАННИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ, получавани в по-големите библиотеки в Североизточна България след 1998 г.

КНИГИ И НЕКНИЖНИ НОСИТЕЛИ
в Американските читални в България

Електронни картотеки:

ТЕМАТИЧНИ ПО ОБХВАТ КАРТОТЕКИ,
които са на разположение на читателите на място в локалната мрежа на библиотеката.