Завеждащ отдел:

Работно време:

Книгозаемане и Читални зали
  • Понеделник-петък: 8.30 – 19.30 ч.
  • Събота: 9.00 – 18.00 ч.
  • тел. 052 659153; 052 659196

Книгозаемане за дома

Предоставя универсален по своя характер книжен фонд, в който е представена активно художествена и специализирана литература от всички отрасли на знанието на български и чужди езици. Предназначен е за читателската аудитория над 18 годишна възраст. Книгозаемането се извършва чрез автоматизирана система. Библиотекар-специалист предлага консултации и подпомага избора на читателите. В залите са обособени витрини с най-търсени, предпочитани и препоръчвани заглавия и изложбени кътове.

Читателите могат да ползват и услугите: самостоятелно заемане и самостоятелно връщане на книги.

Каталожна зала и Обща читалня

В Каталожна зала самостоятелно или с помощта на библиотекар се осъществява връзката между читателя и цялото литературно многообразие, което библиотеката съхранява през годините. Тук са разположени каталозите на библиотеката в традиционен вид – систематичен и азбучен каталози на книги на български, на руски език и на издания на латиница. На разположение на читателите са и компютърни конфигурации за самостоятелно ползване на електронните каталози и базите данни на библиотеката.

Общата читалня предлага на читателите  специализирана литература, както и речници, справочници, енциклопедии от всички отрасли на знанието. На място се ползват всички книги с ограничена екземплярност, периодични издания на български и други езици от текущата или предходни години. Читалнята е и място за индивидуална работа на читатели, които внасят и ползват собствена литература. Читателите могат да работят и със свои мобилни устройства – преносими компютри, таблети, смартфони.
Тук се провеждат регулярни срещи с автори, представяния на нови книги, четения, обучителни семинари, презентации и клубни дейности.
Читалнята осигурява свободен Wi–Fi достъп.

Информационен център и Читалня Периодика

Информационният център предлага компютърни конфигурации за свободен интернет достъп с възможност за сърфиране, текстообработка и принтиране. Читателите могат да ползват електронни ресурси и каталози, информационни и пълнотекстови бази данни, и масивите от библиографска информация на библиотеката.
В читалнята за периодични издания се предлага актуална периодика – ежедневни и седмични вестници за текущия и предходен месец.