Завеждащ отдел:

Работно време:

  • Понеделник-петък: 8.30 – 19.00 ч.
  • Събота: 9.00 – 18.00 ч.

Информационният център предлага компютърни конфигурации за свободен интернет достъп с възможност за сърфиране, текстообработка, копиране и принтиране. Читателите могат да ползват електронни ресурси и каталози, информационни и пълнотекстови бази данни, и масивите от библиографска информация на библиотеката.

Центърът е място за бърза справка и консултация как се търсят материали по определена тема (напр. курсова работа или презентация). Тук се предлага специализирана помощ за работа с библиотечни каталози и бази данни, със сайтове за обществена информация – административна (национална и местна), здравна, образователна.

В Информационния център читателите на библиотеката могат да направят заявка за писмена библиографска справка, включително и ретроспективна. Библиографска справка може да бъде заявена и онлайн.

Като част от услугите на Информационния център е възможността за сканиране на материали, при заявен от читателите интрес.

Блог на Справочно-библиографски отдел, Регионална история, Информационен център  >>>