През юбилейната 2008 година – 125 години от създаването на Варненската библиотека – възникна идеята да представим личности от световна величина в областта на науката, литературата и културата, “родени с библиотеката” през далечната 1883 година. Издирихме творци – учени, писатели, музиканти, худжници, чието творчество е оцеляло през годините, пречупено през призмата на времето да звучи живо и актуално в днешния ден, и също както библиотеката – да носи в себе си традиция и съвременност. През 2008 година представихме разнообразни материали от фондовете ни и запознахме читателите с богатството от книги – художествени и научни, периодика, критическа и биографична литература, редки и ценни издания, аудио и видео касети, дискове, грамофонни плочи, репродукции, плакати

Предлагаме ви един друг поглед върху книгата и четенето: мястото, което те заемат в изобразителното изкуство. Тук имате възможност да научите повече за художниците, епохите, в които са творили, стиловете и техниките на изобразяване, както и интересна информация за избраните картини.