biblioteka300x259

Регионална библиотека “Пенчо Славейков” е създадена от “Варненската Книжевна дружина” през 1883 г. с щедрите дарения на видни общественици и родолюбци от града. Сред основателите на библиотеката са Кръстю Мирски, Харалан Ангелов, Никола Живков, Панайот Кърджиев, Михаил Колони и др. От 1887 г. е Градска общинска библиотека, а с държавен указ от 22 юни 1966 г. е именувана на големия български поет Пенчо Славейков. С постановление на Министерски съвет от 28 юли 2000 г. е регионален културен институт. Тя успешно съчетава ролята си на депозиториум на българската национална книжнина с мисията на основен двигател в търсенето и прилагането на новостите в информационното общество.

Като водеща културна институция в град Варна, библиотеката е натоварена с ключови функции и отговорности, подпомагащи човешкото развитие и напредък: образователни, информационни, социални и културни.

Регионална библиотека “Пенчо Славейков” е член на Българската библиотечно-информационна асоциация, на Балканската библиотечна асоциация (Balkan Libraries Union), участва като партньор в различни програми на неправителствени организации и културни институти.  Най-голямата библиотека в региона притежава универсална колекция, съдържаща над 900 000 библиотечни документа.

От 1990 г. технологичните процеси по обработка на библиотечните документи, както и обслужването на читателите са напълно автоматизирани. В онлайн вариант се поддържат:

 • каталог на книги на български и чужди езици;
 • каталог на периодични издания;
 • тематични справочно – библиографска картотеки;
 • картотека Варна и Варненски регион;
 • каталог на редки и ценни сбирки.

Съвременният облик на обществената библиотека се проявява и в новите форми, заменили традиционното библиотечно обслужване:

 • електронна система за регистрация;
 • поддържане на читателски картони в електронен формат;
 • идентификация на библиотечните документи по баркод;
 • електронна заявка за документи;
 • междубиблиотечно заемане и получаване на документи от други библиотеки в страната и чужбина;
 • заявка за справочно-библиографски справки.

От 2016 г. на разположение на читателите са точки за самостоятелно заемане и самостоятелно връщане на книги, електронна читателска карта, персонализирано виртуално пространство за читатели – МОЯТА БИБЛИОТЕКА.

През 2020 г. започва работа първият чатбот асистент–библиотекар в страната. Виртуалният асистент носи името ЕЛИ и изпълнява функцията на допълнителен служител при предоставяне на информация по теми, интересуващи читателите – както професионални, така и от общ характер. Чатботът дава възможност за пълноценно възползване от технологиите, които ефективно спестяват време.

През 2021 г. се въвежда услуга – БиблиоМат, чрез която читателите получават поръчаните книги в удобно за тях време, през работните, почивните и празничните дни, 24/7, без да влизат в библиотеката.

Най-новата услуга, въведена през 2024 г., ВелоБИБЛИОТЕКА е продължение на концепцията за развитие и устойчивост „Зелена идея“ на Регионална библиотека “Пенчо Славейков”. С иновативния подход за достигане до читателската общност по нов и различен начин, библиотеката  излиза от идеалния център и отива при потребителите, които са затруднени да посещават сградата на библиотеката физически или живеят в по-отдалечени райони на града.

Регионална библиотека “Пенчо Славейков” участва в реализирането на редица проекти, които подпомагат и подкрепят превръщането ѝ в модерен, културен институт, осъществяващ пряк, непосредствен диалог със своите читатели.

Отговорността към опазване на книжовното културното наследство, както и популяризирането му е от първостепенна важност за Варненската библиотека. “ВАРНЕНСКА ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА” е най-значимият проект в тази област. Включва различни документи – фотографии от края на ХIХ – ХХ век, пощенски картички, снимки на лица, събития и сгради – емблематични за Варна и региона, а също и периодични издания, излизали след 1880 г. във Варна и притежание на библиотеката, културни институти от града, читалища от региона, както и частни колекционери. Колекцията обединява както дигитализираните документи, така и метаданни с аналитични описания на артефактите. С проекта, стартирал през 2008 г., библиотеката участва и в най-голямата дигитална библиотека на Европа – ЕВРОПЕАНА, а от 2017 е агрегатор на данни от партньорски културни организации в страната.

С особено внимание библиотеката се отнася към продължаващото образование – не само  на библиотечните специалисти, но и на своите читатели. Участието на Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – Варна в програмата Учене през целия живот – 2007 -2013 г. на ЕК е знаково с няколко инициативи, превърнали се в устойчиви практики през годините. Програма Еразъм+ е следващото предизвикателство, прието от екипа на библиотеката. В рамките на програмата, библиотеката работи по проекти, свързани с разработване на нови виртуални услуги, предложени от самите читатели.

Друг значим и продължаващ проект, реализиран от библиотеката, е участието в програма „Глобални библиотеки”, поставила си за цел превърне обществените библиотеки в центрове, осигуряващи лесен и равнопоставен достъп до информация, знание, комуникации и електронни услуги.

Фокус в дейността на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” е и работата с Google-поколението, чието внимание деликатно се насочва към удоволствието от общуването с книгата чрез поредица от инициативи, станали вече традиция. Емблематичен е стартиралият през 2003 г. във Варна „Маратон на четящите хора”, който по-късно се разгръща в национална кампания “Четяща България” и неотменно съпътстващата го през годините „Една приказна нощ в библиотеката”.

Инициативите за насърчаване на четенето сред подрастващите целят да се насочи вниманието към четенето като фундаментален процес за развитие на грамотността, трупането на знания и усвояването на умения. „Ваканция в библиотеката” е инициатива, която провокира различен начин на общуване с учениците.

Издателската дейност е неотменна част от портфолиото на библиотеката, която е сред пионерите в създаването на електронни библиографии в България. Те могат да бъдат намерени онлайн тук.

За своята целенасочена и многостранна дейност Регионална библиотека „Пенчо Славейков“  библиотека получава и достойни награди:

 • 1997 г. –  награда “Варна” – За издателска и краеведска дейност и популяризиране културата и историята на града.
 • 2003 г. – награда „Варна” – За принос в обогатяването на книжовния живот на града и за ролята ѝ в повишаване културата на четенето.
 • 2004 г. – 2 награди “Христо Г. Данов” – За постижения в областта на библиотечното дело и за мултимедийния библиографски указател “Пенчо Славейков” – първия електронен  библиографски указател в страната (категория “Електронно публикуване и нови технологии”)
 • 2006 г. – награда “Христо Г. Данов” в категория „Библиотеки и библиотечно дело”.
 • 2010 г. – директорът на библиотеката д-р Емилия Станева-Милкова е наградена от Министерство на културата За принос в развитието на българската култура по повод 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.
 • 2014 г. – Библиотека на годината – награда на Българската библиотечно-информационна асоциация.
 • 2016 г. – директорът д-р Емилия Станева-Милкова нова престижна награда – Носител на просветата 2016 в категория “Те – носителите на просвета”.
 • 2018 г.  – награда почетен знак „Печат на цар Симеон Велики
 • 2020 г. – награда За граждански принос в областта на образованието и духовното развитие, присъдена на Детски и средношколски комплекс на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна от клуб “Отворено общество”.
 • 2023 г. – Почетен знак за заслуги към Варна – златен за успешната мисия на Регионална библиотека “Пенчо Славейков” по опазване и популяризиране на книжовното богатство. Награда на Община Варна по повод 140-годишнината на библиотеката.

Регионална библиотека “Пенчо Славейков” е една от първите културни институции в България и първата библиотека с действащ домейн на кирилица. През 2017 г. е регистрирано името  БИБЛИОТЕКА-ВАРНА.БГ.

Библиотеката присъства активно в Интернет, като комуникира ежедневно с читателите чрез социалните мрежи, поддържайки собствени профили във Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram и Youtube.

Екипът на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна се гордее с изграждането на институция, която успешно реализира визията за модерна съвременна библиотека, където се преплитат реалното и виртуалното, традиционното и новаторското.