biblioteka300x259Регионална библиотека “Пенчо Славейков” е създадена от “Варненската Книжевна дружина” през 1883 г. с щедрите дарения на видни общественици и родолюбци от града. Библиотеката, най-старият културен институт  на град Варна, е водеща библиотечна институция с ключови функции и отговорности, подпомагащи човешкото развитие и напредък, а именно: образователни, информационни, социални и културни. Тя успешно съчетава ролята си на депозиториум на българската  книжнина с мисията на основен двигател в търсенето и прилагането на новостите в информационното общество.

Сред основателите на библиотеката са Кръстю Мирски, Харалан Ангелов, Никола Живков, Панайот Кърджиев, Михаил Колони и др. От 1887 г. е  “Градска общинска библиотека”, а с държавен указ от 22 юни 1966 г.  е именувана на големия български поет  Пенчо Славейков. С постановление на Министерски съвет от 28 юли 2000 г. е регионален културен институт. Като такъв осъществява и координира държавната политика в областта на библиотечното дело за регион Варна.

Регионална библиотека “Пенчо Славейков” е член на Българската библиотечно-информационна асоциация, на Балканската библиотечна асоциация (Balkan Libraries Union), участва като партньор в различни програми на неправителствени организации и културни институти – Програма „Глобални библиотеки”- България, Британски съвет, Гьоте Институт, Алианс Франсез и други. Най-голямата библиотека в региона  притежава универсална колекция, съдържаща над  870 000 библиотечни документа.

От 1990 г. технологичните процеси по обработка на библиотечните документи, както и обслужването на читателите са изцяло компютризирани. Справочният апарат на библиотеката (каталози и картотеки) се поддържа  в онлайн вариант.

 • каталог на книги на български и чужди езици;
 • каталог на периодични издания;
 • тематични справочно – библиографска картотеки;
 • картотека Варна и Варненски регион;
 • каталог на редки и ценни сбирки.

Съвременният  облик на обществената библиотека се проявява и в новите форми, заменили традиционното библиотечно обслужване:

 • електронна система за регистрация;
 • поддържане на читателски картони в електронен формат;
 • идентификация на библиотечните документи по баркод;
 • електронна заявка за документи;
 • междубиблиотечно заемане и получаване на документи от други библиотеки в страната и чужбина;
 • заявка за справочно-библиографски справки.

От 2016 г. на разположение на читателите са точки за самостоятелно заемане и самостоятелно връщане на книги.

Регионална библиотека „Пенчо Славейков” присъства активно в Интернет, като комуникира ежедневно  с читателите чрез социалните мрежи, поддържайки собствени профили във Facebook, Pinterest, Twitter и Youtube.

Варненската библиотека е  сред пионерите в издаването на електронни библиографии в България. Те могат да бъдат намерени онлайн тук.

За мултимедийните библиографски указатели “Пенчо Славейков” и “Николай Лилиев” през 2004-та и 2006-та година е номинирана  в категорията “Електронно публикуване и нови технологии” на националната награда “Христо Г. Данов”, а през 1997-ма година получава награда „Варна” за издателска и краеведска дейност, за популязиране историята и културата на град Варна.

Библиотеката участва в реализирането на редица проекти, които подпомагат и подкрепят превръщането на библиотеката в модерен, културен институт, осъществяващ пряк, непосредствен диалог със своите читатели.

Отговорността към опазването на книжовното културното наследство, както и популяризирането му е от първостепенна важност за Варненската библиотека. Най-значимият проект на библиотеката в тази област е проекта “Варненската дигитална библиотека”. Включва различни документи  – фотографии от края на ХIХ – ХХ век, пощенски картички, снимки на лица,  на събития, на  сгради – емблематични за Варна и региона, а също и периодични издания, излизали след 1880 г. във Варна и притежание на библиотеката, културни институти от града, читалища от региона както и частни колекционери. Дигитализираната колекция обединява както цифровизираните документи, така и метаданните с аналитичните описания на артефактите. С проекта, с начало през 2008 г., библиотеката участва и в най-голямата дигитална библиотека на Европа – Европеана, а също и агрегира данни от партньорски организации от страната.

С особено внимание библиотеката се отнася към продължаващото образование не само в  професионалната сфера, но също и по отношение на базовите умения, както на специалистите,  така и на своите читатели .   В този контекст участието на Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – Варна в програмата Учене през целия живот – 2007 -2013 г. на ЕК,  е знаково да няколко инициативи, превърнали се в устойчиви практики през годините, една от които е практическият курс за възрастни хора: “3-та възраст онлайн”, насочен към придобиване на основни умения в областта на ИКТ.

Програма Еразъм+ е новото предизвикателство, прието от екипа на библиотеката. В рамките на тази програма, апочнала през 2014 г., библиотеката работи по проекти, свързани с разработване на нови виртуални услуги, предложени от самите читатели.

Друг значим и продължаващ проект, реализиран от библиотеката, е участието в програма „Глобални библиотеки”, поставила си за цел превърне обществените библиотеки в центрове, осигуряващи  лесен и равнопоставен достъп до информация, знание, комуникации и електронни услуги.

Фокус в дейността на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” е и работата с Google-поколението, чието внимание деликатно се насочва към удоволствието от общуването с книгата чрез поредица от инициативи, станали вече традиция: стартиралият през 2003 г. във Варна „Маратон на четящите хора”, превърнал се по-късно в национална кампания и неотменно съпътстващото го  приключение „Една приказна нощ в библиотеката”.

Ваканция в библиотеката” е друга инициатива, която провокира един нов начин на общуване с учениците, при което доброволци участват в издирването на материали по дадена тема и четенето се превръща в истинско театрално изживяване.

За своята целенасочена и многостранна дейност Варненската библиотека получава и достойни награди:

 • през 2014 г. Регионална библиотека “Пенчо Славейков” бе удостоена с Годишната награда на Българската библиотечно-информационна асоциация – “Библиотека на годината”;
 • през 2006 г. е носител на националната награда “Христо Г. Данов” в категория „Библиотеки и библиотечно дело”;
 • през 2003 г. е носител на награда „Варна” –   за  принос в обогатяването на книжовния живот на града и за ролята и в повишаване културата на четенето.

През 2016 г. директорът на библиотеката д-р Емилия Станева-Милкова  получи награда „Носител на просветата 2016“ в категория “Те – носителите на просвета”. Организатор на конкурса бе Националното представителство на студентските съвети в Република България. А през 2010 г. по повод 24 май – деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, Емилия Милкова  получи награда от Министерство на културата за принос в развитието на българската култура.

Най-значимо събитие на 2015 г. е обявяването на конкурс за идеен проект за нова сграда на Варненската библиотека, от Община Варна в партньорство с Камарата на архитектите в България и WhAT Association.

В провелата се през месец ноември същата година надпревара участваха 450 предложения, а до конкурсната фаза са допуснати 350 проекта от цял свят, селектирани от престижно международно жури.

Проектът на холандското архитектурно бюро „Architects for Urbanity”, тяхната визионерска идея за сграда на Варненската библиотека, е  отличен единодушно от експертите.

Грамота за особен принос и за подкрепа, оказана на обществените библиотеки във Варна бе присъдена през 2016 г. на кмета на Община Варна, Иван Портних. Наградата е  за съвместен труд на Общинска администрация и Регионална библиотека „Пенчо Славейков”  и се  присъжда от Фондация „Глобални библиотеки” за работата по проекта за изграждане на нова библиотечна сграда във Варна.

Екипът на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна се гордее с изграждането на институция, която успешно реализира визията за модерна съвременна библиотека, където  се преплитат реалното и виртуалното, традиционното и новаторското.