Завеждащ Детски и средношколски комплекс:

  • Румяна Йовева
  • тел. 052 643886, 052 643887
  • E-mail: srd@libvar.bg

Работно време:

  • Понеделник: 9.00-18.00 ч.
  • Вторник-петък: 8.30-18.30 ч.
  • Събота: 9.00-17.00 ч.

Детски и средношколски комплекс на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ е място, в което читателите – деца и тийнейджъри могат  да намерят търсената от тях литература, съобразена с учебните програми и интересите им. В читалнята на отдела се ползват енциклопедии, речници, справочници, учебни помагала.

Комплексът разполага с две заемни зали, които са ориентирани основно към читатели от двете възрастови групи – деца до 14 години и младежи от средните училища.  За дома се предлагат около 160 000 тома литература в различни области на знанието и десетки заглавия от най-популярните периодични издания, отговарящи на  потребностите на читателите от ранна детска възраст до завършване на средно образование. Фондовете се обогатяват и обновяват постоянно с нови издания от художествена, научна и научно-популярна литература.

На разположение на учениците са вестници и списания от минали години, свързани с учебния процес и с читателските търсения. Информация за заглавия на книги може да се намери в електронния каталог, както и в традиционните каталози – азбучен, систематичен и заглавен каталог на детската литература в библиотеката. Отделът разполага и с база данни, съдържаща подбрани по теми статии от  книги и периодични издания.

На разположение на читателите на отдела са компютърни конфигурации за свободен интернет достъп с възможност за копиране, принтиране и сканиране.

Детски и средношколски комплекс е място за срещи с автори и приятели. Тук се провеждат творчески ателиета, представят се изложби на млади таланти, организират се детски празници и забавления.

За най-малките читатели е обособена Стая на приказките, в която малчуганите се докосват до вълшебството на книгите и приказните герои. Това е цветно, весело, интересно и уютно място, където книжките „оживяват“, децата слушат приказки, играят, рисуват.

Ваканция в библиотеката е инициатива, носеща неповторими преживявания и незабравими мигове с интересни екипни занимания и игри, състезания, фокуси, карнавали.

В читалнята е осигурен свободен Wi-Fi достъп.

Блог на Детски и средношколски комплекс “ВарненЧЕТ@”  >>>