Американска читалня:

  • д-р Цветелина Войчева
  • тел. 052 643711
  • E-mail: acv@libvar.bg

Работно време:

  • Понеделник: 9.00 – 12.00 и 13.00 – 18.00 ч.
  • Вторник-петък: 8.30 – 12.00 и 13.00 – 17.00 ч.

Американска читалня при Регионална библиотека „Пенчо Славейков” е основана на 12 ноември 2004 г., а на следващата година се именува на Хенри У. Шумейкър – пълномощен министър на САЩ в България в периода 1930-1934 г.

Американска читалня разполага с над 3500 тома литература – справочници, енциклопедии, речници, научно-популярни и художествени издания. Наред с печатната колекция от книги и периодика в читалнята се предоставят за дома или за ползване на място CD, DVD с музика и филми, електронни книги. Можете да ползвате и интернет ресурси за образователни цели, реферативни бази данни, американска електронна библиотека.

През 2016 г. читалнята допълва своята функционалност със зона за MakerSpace дейности с възможности за 3D моделиране и принтиране, занимания с роботизирани игри и придобиване на знания по методите „играй и учи” и „учене чрез правене”.

Американска читалня е създадена като информационен център с постоянно обновяващи се информационни и културно-образователни програми – гостуване на изложби, концерти, срещи с писатели, провеждане на конференции, семинари.

Читалнята осигурява свободен Wi-Fi достъп.

Блог на Американска читалня >>>