Електронни издания

Николай Лилиев: Мултимедиен библиографски указател. – Варна, 2005.

Пенчо Славейков: Мултимедиен библиографски указател. – Варна, 2003.

Борис Георгиев di Varna: Библиография. – Варна, 2003.

Йордан Радичков: Био-библиография. – Варна, 2000.

Евксиноград: – Варна, 2002.

Любомир Владков: Био-библиография. – Варна, 1999.

Печатни издания публикувани след 1990 г.

Споменът през поколенията и времето : Материали за историята на град Варна.– Варна, 2018-215 с.( .pdf ) – част 1, част 2, част 3

Като да е сън. – Варна, 2024. – 120 с. (.pdf)

Жрец и воин на живота : 150 години от рождението на Пенчо Славейков. – Варна, 2016. – 84 с. ( .pdf )

С подпис от автора – мигове история: Из колекцията “Автографи” на Варненската библиотека. – Варна, 2013. – 120 с.

Библиотеката в новото хилядолетие: 125 години Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – Варна, 1883 – 2008: Сборник. – Варна, 2008. – 224 с. ( .pdf )

Николай Лилиев: Библиография. – Варна, 2004. – 130 с.

Варненската библиотека – 120 години в дати /Марин Маринов. – Варна, 2003. – 484 с.

Пенчо Славейков: Библиография. – Варна, 2003. – 86 с.

 • Димитър Иванов Шишманов: Био-библиография и инвентарен опис. – Варна, 1997. – 238 с.
 • Път към здравето без лекарства: Библиографски указател. – Варна, 1994. – 102 с.
 • Международен балетен конкурс – Варна: 30 години: Библиографски указател. – Варна, 1994. – 116 с.
 • Капитан Петко Войвода – Петко Киряков 1844-1900: Био-библиографски указател. – Варна, 1994. – 34 с.
 • Елисавета Багряна, волната, непокорната… Сто години от рождението й: Библиографски указател. – Варна, 1993. – 12 с.
 • Старобългарска литература 9-16ти век: Библиографски указател. – Варна, 1993. – 64 с.
 • Йордан Бадев – “Забравеният” литературовед: Библиографски указател. – Варна, 1993. – 46 с.
 • Каталог на възрожденските книги и периодични издания, съхр. в НБ”П. Славейков”. – Варна, 1993. – 127 с.
 • Пиеси: Библиографски указатели 1967-1993
 • 100 години от рождението на Добрин Василев: Научна конференция: Сборник материали. – Варна, 1993. – 48 с.
 • Български исторически роман. – Варна, 1992. – 32 с.
 • Атанас Мочуров: Библиографски указател. – Варна, 1991. – 16 с.
 • Театрална Варна: Библиографски указател. – Варна, 1991. – 51 с.
 • Национален конкурс “Светослав Обретенов”: Библиографски указател. – Варна, 1990. – 33 с.