Завеждащ отдел:

  • Росица Тодорова
  • тел. 052 643711
  • E-mail: art@libvar.bg

Работно време:

  • Понеделник – петък: 9.00 – 18.00 ч.
  • Вторник – петък: 8.30 – 18.30 ч.

Отдел Изкуство е място, което дава възможност на посетителите  да се запознаят с различните видове изкуства. За качественото библиотечно-информационно обслужване на читателите  са обособени каталожна зала, регистратура, заемна за дома, читални зали и медиатека.

Отделът разполага с над  50 000  библиотечни документа – широка гама от книги, албуми с репродукции, картографски и периодични издания, аудио и видео носители. Интерес представляват ценните колекции от нотни издания и грамофонни плочи. Подборът на заглавия е насочен към специалисти в областта на изкуството, артисти, ученици и студенти от специализирани учебни заведения, любители на музиката, театъра и киното.

Читателите могат да заемат за дома книжни и некнижни документи – CD и DVD. В читалнята се предлагат: справочна литература, периодични издания, книги, албуми, атласи и карти.

Медиатеката е обособено пространство, където потребителите могат да прослушват музикални записи и да гледат филми.

Залите на отдела многократно  се преобразяват в пространство за изложби, срещи с творци, кинолектории, творчески ателиета  и място за реализиране на нетрадиционни идеи.

Отдел Изкуство осигурява свободен Wi-Fi достъп.

Блог на отдел Изкуство “ТрансАРТформация” >>>