Завеждащ отдел:

Работно време:

  • Понеделник-петък: 8.30 – 17.00 ч.

Справочно-библиографският отдел е информационен посредник между читателите и книжовното богатство на библиотеката. Разполага с богат справочен апарат – енциклопедии, речници, справочници, алманаси, библиографии. Поддържа електронна база данни по актуални теми – икономика, туризъм, здравеопазване, педагогика, социология, психология, международни отношения.

Отделът участва в издателската дейност на библиотеката. Поддържа собствен блог – ИнфоПорт. Отделът предлага специализирана библиотечна услуга – изработка на писмена библиографска справка. По заявена от читателите тема извършва документално-информационно издирване, намира и предоставя  библиографска и фактографска информация. Осигурява и лесен достъп до информационни източници в библиотеката и е-ресурси.

Блог на Справочно-библиографски отдел, Регионална история, Информационен център  >>>