Основни библиотечни услуги

Книгозаемане
 • Свободен достъп до подръчния фонд на библиотеката от всички отдели на знанието.
 • Процедурата на заемане на книги за дома е изцяло автоматизирана - читателските картони са електронни, достъпът до картона става чрез читателската карта.
 • Книгозаемане предлага автоматизирана система за самостоятелно заемане и връщане на книги.
 • Обособени кътове за най-новите и най-четени заглавия.
 • Книгите за дома се заемат за срок от 20 дни при активна регистрация. Читателят може да презапише заетите заглавия до 2 пъти последователно, като презаписването става преди изтичане на съответния срок. Услугата се извършва на следните телефони или e-mail адреси на съответните отдели:
  - отдел Книгозаемане, тел. 052659153 или на e-mail zaemna@libvar.bg;
  - отдел Изкуство, тел. 052643711 или на e-mail art@libvar.bg;
  - Детски и средношколски комплекс, тел. 052643886 или на e-mail srd@libvar.bg
 • С дневен пропуск книги за дома не се заемат.
 • Библиотеката обявява два пъти годишно "Дни без глоби", в които читателите могат да върнат просрочените книги.
Читални зали
Обща читалня  предлага:
 • Полвзане на място на част от речници, енциклопедии, указатели, атласи и друга справочна литература, както и някои заглавия от различните отрасли на знанието
 • Ползването на книгите, намиращи се в хранилища се осъществява в няколко стъпки – намиране на търсеното заглавие в електронния каталог на книжни и некнижни носители или във фишовите каталози, попълване на заемна бележка със съответните сигнатури, заявяване на искането и изчакване на необходимия технологичен срок за получаване на отговор.
 • Ползване на място на абонираните списания за текущата година.
 • Ползването на периодични издания за минали години се осъществява чрез намиране на съответното заглавие само в електронния каталог на Периодика, попълване на заемна бележка със съответната сигнатура, заявяване на искането и изчакване  за получаване на отговор.
 • Свободен Wi-Fi достъп за потребители на библиотеката.
 • Места за индивидуална работа на читатели, внасящи отвън литература или преносими компютри.
 • Предлагат се и копирни услуги.
 • В събота се използва единствено запазената през седмицата литература, както и фондът от читалните.
Читалня  Периодика предлага:
 • Ползване на вестници от абонамента за текущия и предходния месец.
 • Копирни услуги.
 • Вестници за минали периоди се ползват след направена поръчка в Обща читалня по съответния ред.
Медиатека
Медиатеката е обособено пространство, където потребителите могат да прослушват музикални записи и да гледат филми.

Варненската дигитална библиотека предоставя широк диапазон от видово разнообразие на документи  – пощенски картички и фотографии от края на ХIХ и ХХ в. на емблематични за града и региона лица, събития, обекти, възрожденска литература и периодични издания, излизащи във Варна след 1880 г., притежание на библиотеката и сродни културни институции.

Дигитализацията се реализира в изпълнение на културната и информационно-образователната мисия на библиотеката, част е от дългосрочна стратегия относно опазването на значимото историческо минало и наследство като специфика и многообразие.

Варненската дигитална библиотека се структурира в  следните колекции:

 • “Варненски периодичен печат XIX – XX в.”
 • “Пощенски, картички, фотографии, календари, покани, афиши и др.”
 • “Българска книжнина” – редки и ценни книги от периода на Възраждането и началото на ХХ век.

Услугата дава възможност да се поръчат от сайта на библиотеката чрез електронен формуляр библиотечни документи, които да бъдат предварително доставени от хранилищата на библиотеката. Подадената заявка се изпълнява в рамките на един работен ден. Читателят получава конкретен отговор на посочения електронен адрес за условията и отдела, където може да се ползва търсеното заглавие в срок до 3 дни. Заявените материали могат да бъдат получени и в удобно за читателя време чрез услугата “БиблиоМат”. Заявката се счита за изпълнена само при наличие на върнат отговор.

Електронна заявка за книги и периодични издания може да се заяви онлайн тук.

Потребителите на библиотеката регулярно използват вече наложената услуга „онлайн заявка”, но заявените книги трябва да бъдат заети за дома в работното време на библиотеката. Надграждането на услугата чрез БиблиоМат дава реална възможност на читателите да заемат литература за дома извън работното време на библиотеката. Новата услуга е техническо решение, представляващо клетки тип “локър” с програмируема електронна ключалка с код.

След направена онлайн заявка читателят получава съобщение с номер на клетка и код за достъп. По този начин потребителите имат възможност да получат записаните на читателския им картон книги в удобно за тях време, през работните, почивните и празничните дни, 24/7, без да влизат в библиотеката. Книгите могат да бъдат взети от БиблиоМата до 48 часа от получаване на съобщението.

БиблиоМат 1 е поставен до входа на основната сграда на библиотеката на бул. Сливница 34.
БиблиоМат 2 е поставен пред Отдел Изкуство на библиотеката на ул. Ген. Паренсов 3.

ВелоБИБЛИОТЕКА е иновативен подход за достигане до читателската общност по нов и различен начин. Родена като продължение на концепцията за развитие и устойчивост „Зелена идея“ на Варненската библиотека, с новата услуга ВелоБИБЛИОТЕКАТА отива при читателите. Вярваме, че е настъпил моментът, в който библиотеката да излезе от идеалния център, за да отиде до потребителите, които по различни причини не могат да я посетят.

Основната цел е да се достигнат онези читатели, които имат различни затруднения да посещават библиотеката физически. Услугата е ориентирана към майки с деца и възрастни хора, живеещи в отдалечени от идеалния център на града райони. ВелоБИБЛИОТЕКАТА ще бъде сезонна услуга (от м. април до м. ноември) и ще пътува в зависимост от метеорологичните условия. Предвижда разнос на предварително поръчани от читателите книги чрез електронна заявка по предварително обявен график.

Предвид наличната велосипедна инфраструктура към момента предвиждаме три библиоточки:

 • Ботевата градинка – от 10:30 до 12:30 ч.
 • кв. Младост до Ледената пързалка, срещу бл. 150, вх. 6 – от 10:30 до 12:30 ч.
 • кв. Чайка, Детската площадка до бл. 7Г – от 10:30 до 12:30 ч.

Библиотеката предлага на своите читатели услугата самостоятелно заемане и самостоятелно връщане на книги.

Точките за самостоятелно заемане на книги са разположени в отдел „Книгозаемане”, основна сграда, в Детската заемна и Средношколската заемна в Детски и средношколски отдел, както и в отдел Изкуство. Сензорен екран и интерфейс на български език позволяват бързо и лесно,  при активна читателска карта,  да се заемат избраните книги. Получавате разпечатка с детайлни данни, с което операцията е приключена.

Точките за самостоятелно връщане на книги са разположени в централно фоайе на основна сграда и в Детски и средношколски отдел. „Връщането” се осъществява по същия сигурен и удобен начин. Съобщението, че операцията е приключила се изписва на екрана. Услугата се предлага и в съботните дни.

Библиотеката има за цел да повиши и обогати възможностите за предоставяне на електронни обществено-информационни услуги на гражданите, като предоставя възможност за свободно ползване на интернет в Информационния център.

В отдел Изкуство е обособена специална зала – „Медиатека” – с 10 работни компютърни места, предназначени за обучение на библиотекари от Варненска област, за провеждане на курсове по компютърна грамотност и други занятия. Осигурена е и възможност за ползване на електронни носители от библиотечния фонд – CD и DVD с филми, музика и мултимедийни образователни програми.

Учениците разполагат с възможност за ползване на интернет на 4 компютъра в читалнята на Детски и средношколски комплекс.

Всички читални зали предоставят свободен Wi-Fi достъп за читателите на библиотеката.

Принтиране:

 • Информационен център;
 • Отдел Изкуство.

Сканиране в размер до А4:

 • Общи читални – Каталожна зала.

Използване на четец за електронни книги „Kindle”:

 • Американска  читалня.

Ползване на аудионосители (грамофонни плочи):

 • Отдел Изкуство.

Специализирани (административни) библиотечни услуги

Междубиблиотечно заемане е услуга, която дава  възможност на читателите да ползват литература, притежавана от други библиотеки в страната или чужбина. Предоставените библиотечни документи от други библиотеки се ползват в читалните зали на библиотеката за определен срок. Услугата се ползва само когато търсеното заглавие липсва във фондовете на Варненската библиотека. Библиотечната услуга е платена – читателят заплаща такса за услугата  и пощенските разходи за доставката и връщането на материалите. Услугата се предлага на читатели с минимум шестмесечна регистрация.

Заявка за междубиблиотечно заемане може да бъде направена и онлайн тук.

Информация    Заявление 

Библиографската справка  е списък с  подбрани заглавия от книги, статии, електронни ресурси по избрана от читателя тема. Справката се изготвя чрез търсене в специализирани бази данни, каталози и картотеки. Читателят посочва вида на документите, езика, както и времевия обхват на включените  заглавия.
Подбраните ключови думи са ориентир за аспекта и спецификата на избраната тема.
Услугата за изготвяне на библиографска справка е платена, като цената се определя от ретроспекцията на преглежданите източници . Библиографските справки се заявяват и получават в Информационния център на библиотеката.  При желание могат да бъдат получени и в електронен формат.
Срокът за изпълнение и изготвяне на библиографската справка се уточнява по e-mail.

Библиографска справка може да се заяви онлайн тук.

Писмена библиографска информация: Информация    Заявление 

Ретроспективни библиографски издирвания: Информация    Заявление 

Информационният център на библиотеката предлага достъп до специализирани бази данни за читатели с валидна регистрация:

 • Правно-информационната система СИЕЛА, включваща:
  • Нормативни документи – кодекси, закони, постановления и наредби
  • Процедури – процедури, бланки и примерни договори.
  • Практики – тълкувателни решения, практика на ВКС, касационно обжалване, практика на ВАС
 • Образователните сайтове Уча се и Граматика БГ, съдържащи:
  • Видеоуроци и тестове за ученици от 1 до 12 клас
 • Бази данни със свободен достъп

Информация 

Копирни услуги за материали на библиотеката:

 • Общи читални – Каталожна зала;
 • Отдел Изкуство.

Информация    Заявление    Декларация 

Цени на услуги  

Специализираните библиотечни услуги се предоставят възмездно. Размерът на таксите за предоставяне на специализираните библиотечни услуги се определя с НАРЕДБА на ОбС Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна