Регистрация и информация

Понеделник – петък: 8.30 – 19.30 ч.

Събота: 9.00 – 18.00 ч.

Книгозаемане

Понеделник – петък: 8.30 – 19.30 ч.

Събота: 9.00-18.00 ч.

Общи читални

Понеделник – петък: 8.30 – 19.30 ч.

Събота: 9.00-18.00 ч.

Читалня Периодика

Понеделник – петък: 8.30 – 18.00 ч.

Отдел Изкуство

Понеделник: 9.00 – 18.00 ч.

Вторник – петък: 8.30 – 18.30 ч.
Детски и средношколски отдел

Понеделник: 9.00 – 18.00 ч.

Вторник – петък: 8.30 – 18.30 ч.

Събота: 9.00 – 17.00 ч.

Американска читалня

Понеделник: 9.00 – 12.00 ч. и 13.00 – 18.00 ч.

Вторник – петък: 8.30 – 12.00 ч. и 13.00 – 17.00 ч.
Немска читалня

Понеделник: 13.00 – 19.00 ч.

Вторник – четвъртък: 

8.30 – 12.00 ч.; 13.00 – 16.30 ч.

Петък: 8.30 – 12.00 ч.

Информационен център

Понеделник – петък: 8.30 – 19.00 ч.

Събота: 9.00 – 18.00 ч.

Регионална история

Понеделник – петък: 8.30 – 18.00 ч.

Библиотеката не работи с читатели всеки последен четвъртък от месеца, поради профилактика на фондовете!