Завеждащ отдел:

Работно време:

  • Понеделник-петък: 8.30 – 18.00 ч.

Отдел Регионална история съдържа документални и информационни свидетелства за историята, развитието и съвременното състояние на град Варна и региона. Предлага на читателите фонд от над 3000 тома книги, периодични и графични издания – албуми, които се ползват на място – в читалнята на отдела.

Отделът е отворено пространство за добри практики – срещи, представяне на книги, презентации, тематични уроци за учащи се, атрактивна среда за трансфер на знания и информация. На ваше разположение са тематична картотека “Варна и варненци” и база данни с библиографски описания, свързани с Варненски регион.

Голяма част от обособените колекции на Регионална история са представени във Варненска дигитална библиотека: “Варненски градски архив”, “Пощенски картички и фотографии от Варна ХІХ-ХХ-ти век” и “Варненски периодичен печат”.

Една от инициативите на отдела е реализацията на видеоуроци – различен подход към традиционни теми, пресъздадени чрез визуалното изкуство. Видеоуроците дават възможност материалите да се представят по атрактивен и забавен начин, и са особено подходяща форма за образование на ученици от различни възрастови групи.

Блог на Справочно-библиографски отдел, Регионална история, Информационен център  >>>