Регионална библиотека “Пенчо Славейков” е акредитиран агрегатор на Европеана от април 2019 г.

ЕвропеанаEuropeana е платформа, която обединява дигитализирани изображения на обекти, отразяващи различни аспекти от европейското културно-историческо наследство. От 2008 г. тази своеобразна електронна библиотека осигурява достъп до милиони материали, предоставени от библиотеки, архиви, музеи, галерии и други институции.

Какво е Европеана?

Europeana е платформа, която обединява дигитализирани изображения на обекти, отразяващи различни аспекти от европейското културно-историческо наследство.

Обща презентация за Европеана

Кратка история на Европеана
Как работи Европеана?

Публикуване на данни в Европеана

Кой може да публикува данни в Европеана?

Как се публикуват данни в Европеана?

В какъв формат трябва да бъдат данните?

Речник на термините

Основни понятия и използвани термини в Европеана

Речник на термините

Основни понятия и термини използвани в интелектуалната собственост