Европеана >>>    Публикуване на данни в Европеана

Кой може да публикува данни в Европеана?

В Европеана може да публикува данни всяка институция, която притежава или съхранява колекции (обекти) представляващи културно-историческо наследство на Европа, както и отделни колекционери, които отговарят на следните условия:

 • Колекцията трябва да има връзка с Европа
 • Колекцията трябва да е дигитализирана
 • Колекцията трябва да е описана т.е. да има съответните метаданни към всеки дигитален обект
 • Колекцията трябва да е достъпна онлайн
 • Метаданните описващи дигиталната колекцията са с лицензи, които позволяват повторна употреба. Публичен домейн или един от отворените лицензи на Creative Commons. https://pro.europeana.eu/page/creative-commons-zero-public-domain-dedication
 • Качеството и обхватът на дигиталната колекция са подходящи за публикуване в Europeana –  https://pro.europeana.eu/page/what-kind-of-content-is-europeana-looking-for . Стратегия за съдържанието в Европеана – https://pro.europeana.eu/page/selecting-a-rights-statement

Как се публикуват данни в Европеана?

Като малък екип, базиран в Хага, би било невъзможно да се общува пряко с всичките 3,500 институции на всеки етап. Ето защо е създадена мрежа от партньори – агрегатори на съдържание за Европеана. Агрегаторите събират данни от организациите за културно наследство. Те също така помагат за моделиране на данните, разширяване на мрежата от организации, помощ при заявки за авторски права и др.

Европеана работи  с три вида агрегатори:

 • Национален агрегатор, чийто обхват се определя от конкретна държава или регион и чиито сътрудници се намират в тази страна или регион;
 • Агрегатор на домейни, чийто обхват се определя от конкретен отрасъл (като музеи, архиви или библиотеки) и чиито сътрудници се намират в повече от една страна;
 • Тематичен агрегатор, чийто обхват се определя от определена тема или тема (като например мода или храна и напитки) и чиито сътрудници се намират в повече от една държава.
Регионална библиотека „Пенчо Славейков” е агрегатор на данни за Европеана. Ако имате въпроси относно Европеана, моля свържете се с нас.

В какъв формат трябва да бъдат данните?

За да бъдат публикувани данни в Европеана, те трябва да бъдат представени във Модела за данни на Европеана (Europeana Data Model (EDM) )

Документация за EDM

 • Обща информационна брошура и презентация  
 • EDM Primer е “Историята” на EDM и обяснява как класове и свойства могат да се използват заедно, за да се  моделират данните за по-добра функционалност на Европеана.
 • EDM Mapping Guidelines– насоки за доставчиците, които искат да преобразуват своите данни.  Документът съдържа дефиниции на елементите и класовете, информация за типовете данни, които могат да се използват като стойности и нивото на задължителност на всеки елемент. Документът съдържа пример на оригинални данни и как същите данни се преобразуват в EDM както и диаграми, показващи разпределението на елементите между класовете.
 • EDM roadmap – общ преглед на краткосрочните и дългосрочните планове за развитието на EDM. Този документ редовно се актуализира от екипа на Европеана.
 • The EDM object templateswiki-listing – Шаблони, които показват кои елемнти, към кои класове се отнасят, нивата на задължителност
 • EDM Definition – Официалните дефиниции на класовете и елементите, които се използват в EDM