Европеана >>>     Какво е Европеана?

Европеана е платформа, която обединява дигитализирани изображения на обекти, отразяващи различни аспекти от европейското културно-историческо наследство. От 2008 г. тази своеобразна електронна библиотека осигурява достъп до  милиони материали, предоставени от библиотеки, архиви, музеи, галерии и други институции.

Фондация Европеана е организацията, натоварена от Европейската комисия за разработване на платформа за цифрово културно наследство за Европа. Персоналът на фондацията  представлява около 20 различни националности и работи главно в Хага. Работи се в малки отбори, всеки със специален фокус, но всички са свързани и се подкрепят взаимно. Някои обръщат внимание на организациите, които публикуват материали в Европеана, хората, които искат достъп до този материал онлайн, и тези, които искат да го използват по нови начини. Други работят върху разработването и поддръжката на продуктите, инфраструктурата, технологиите, политиката и комуникациите на Европеана.

Фондацията има  управителен съвет  от експерти и представители на организации за културно и научно наследство в цяла Европа, който е юридически и финансово отговорен за дейностите на Фондацията и определя стратегическото развитие на Фондацията на базата на годишен бизнес план.

Колекциите на Европеана разчитат на добрата воля и сътрудничеството, които идват от над 3500 галерии, библиотеки, музеи и архиви. Тези институции съставляват мрежата от партньори на Европеана, които публикуват данни. Европеана работи с тях чрез агрегатори, които са регионални, национални, отраслови и тематични.