Конкурс за нова сграда на Варненската библиотека >>>

  • Пътуваща изложба, посветена на конкурса за нова сграда на библиотеката

Подготвена през 2016 г.

Жрец и воин на живота >>>

  • Изложба, посветена на 150-годишнината от рождението на Пенчо Славейков

Подготвена през 2016 г.

Музикалната вселена Добри Христов >>>

  • Пътуваща изложба, посветена на 140 години от рождението на композитора

Подготвена през 2015 г.

Александър Кръстев >>>

  • Виртуална изложба, посветена на Александър Кръстев – композитор, музикален педагог и хоров диригент

Подготвена през 2014 г.

Изложби

"Варна е-царицата на Черно море" >>>

  • Виртуална изложба, изработена по повод 130 години Регионална библиотека “Пенчо Славейков

Подготвена през 2013 г.

Метаморфозите на старата варненска периодика >>>

  • Съпътстваща изложба към Международната конференция “Европейска дигитална библиотека – съвременни подходи и политики за опазване и разпространение на културното наследство”

Подготвена през 2010 г.