Дигиталното представяне на културно-историческото наследство, неговата онлайн достъпност и поддържането на икономическата му експлоатация са дейности, залегнали в основата на Европейската културна програма и способстват различни форми на културно и езиково изразяване, привличат и приобщават аудитории.

Трансформацията на съвременната обществена инфраструктура определя промяната в позиционирането на библиотеките в информационното пространство, така че да отговарят на обществените и личностните потребности. Функциите на библиотеките се запазват, но се видоизменят, допълват и актуализират в съответствие с конкретните дейности за тяхното реално осъществяване.

Варненската дигитална библиотека стартира през 2008 г. с участието на Регионална библиотека “Пенчо Славейков” в проект, който осигурява достъп до съхраняваните колекции в библиотеки, музеи и архиви посредством Европейската дигитална библиотека Europeana.

Оформя се идеята за  дигитализация не само като модерна алтернатива  по отношение на опазването на библиотечните колекции, а и като процес на пълно “отваряне” и достъпност на библиотечно-информационните ресурси. >>>

header_newВАРНЕНСКА ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

Проектът на Регионална библиотека “Пенчо Славейков” за дигитализация на периодични издания, пощенски картички и фотографии от края на XIX и началото на XX век, свързани с гр. Варна, е българското участие в Европеана.

Вход във Варненска дигитална библиотека >>>

 

 

dcuratorИнициатива “Дигитален куратор”

Какво е „Дигитален куратор”?

Регионална библиотека „Пенчо Славейков” стартира инициатива,  наречена „Дигитален куратор”,  стимулираща креативността на потребителите и предлагаща забавление.

„Дигитален куратор” използва съдържанието на Варненска дигитална библиотека, включваща над 55 000 записа, които отразяват варненския периодичен печат, пощенски картички и фотографии, покани, афиши и други документи от края на ХІХ и началото на ХХ век.

Прочетете повече за инициативата “Дигитален куратор” тук  >>>