Инициативата „Учене през целия живот” дава възможност на хора от различни възрасти да получат разнородни видове и форми на обучение в библиотечното пространство. Библиотеката има повече от 10 годишен опит по проекти, свързани с обучението на възрастни. Предизвикателство за нас е да предоставим възможност за качествено обучение на хора в различни етапи от живота им – от детска и ученическа възраст до 60+ години. Информационната грамотност е ядрото на ученето през целия живот. Тя помага на хората ефективно да търсят, използват и създават информация с цел постигане на лични, професионални и образователни цели.

Професионалните обучения целят повишаване квалификацията на библиотечните специалисти и надграждане на знания и умения. Чрез качественото професионално образование се поощряват иновациите и се разпространяват добри професионални практики.

Курсът „Начална компютърна и информационна грамотност 60+” е устойчива услуга на Варненската библиотека, която го организира и поддържа от 2010 г. Огромният интерес към него е показател за това, че библиотеката отговаря на потребностите на варненската общественост.

Архив на курсовете „Начална компютърна и информационна грамотност 60+” >>>

Уебинарите дават възможност за онлайн обучение и промотиране на библиотечно-информационните ресурси чрез социалните мрежи.

Творческите ателиета стимулират въображението и креативното мислене на участниците. Артистичните занимания по различни теми, включват разнообразни декоративно-приложни техники на изработване. Всеки участник има възможност да представи в творбата си чрез форми, цветове и материали своите творчески  идеи.

Maker-space е иновативна услуга за потребителите от всички възрасти, която развива въображението и дава възможност за досег с нови технологии. Maker-space стимулира креативността, провокирана с помощта на 3D-принтер, роботизирани игри, робота Финч и др.

Архив на Maker-space заниманията >>>

Образователните програми и уроци в библиотеката са отправени към различни читателски групи.  Целят формиране на библиотечно-библиографска култура, умения за търсене и намиране на информация;  запознаване с различни стилове и течения в изкуството; опознаване на град Варна чрез изследване на нейните културни и исторически забележителности.

Видеоуроците превръщат библиотеката в разбираема, позната и достъпна институция. Те представят по теми богатството от материали на Варненската дигитална библиотека и са илюстративен подход за предаване на знания.

Видеоуроците могат да бъдат разгледани и онлайн.