2019 г.
timeline_pre_loader

4 юни 2019 г.
Регионална среща на библиотекари от Варна и региона на тема „КНИГИТЕ СА САМО НАЧАЛОТО…“, Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – Варна

2018 г.
timeline_pre_loader

28 септември 2018 г.
Научна конференция организирана от Съюз на учените Варна и Община Варна „Културното наследство на Варна и Черноморския регион”, Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна

17-18 септември 2018 г.
НЕконференция с международно участие “Библиотекарят отблизо – вчера, днес и утре”, РБ „Петър Стъпов” – Търговище

7-8 юни 2018 г.
ХXVIII национална научна конференция на ББИА „Българското книжовно наследство – част от европейското културно пространство“, Пловдив

12 май 2018 г.
Национална конференция „Читалищни срещи“- Регионалната история-идентичност и знание, НЧ „Съзнание 1926“ – гр. Белослав

15 февруари 2018 г.
Международна кръгла маса “Дигиталната трансформация в туризма”, организирана от Министерство на туризма като част от Българското председателство на Съвета на ЕС

2017 г.
timeline_pre_loader

9-11 ноември 2017 г.
Национален форум с международно участие “Библиотеките днес”, организиран от Фондация „Глобални библиотеки – България“

18-19 октомври 2017 г.
Научно-практическа конференция на тема “Енциклопедия и Библиотеки. Форми на взаимодействие за създаване и обществено популяризиране на информационни ресурси”, организирана от Българска академия на науките, Регионален академичен център – Варна в партньорство с Научноинформационен център “Българска енциклопедия”, Творчески дом на БАН – Варна

5-6 октомври 2017 г.
“Библиотеката – проекции във времето”, организирана от Регионална библиотека “Стоян Чилингиров” – Шумен

8-9 юни 2017 г.
ХХVІI национална конференция на ББИА „Библиотеките – национална идентичност и многообразие“, София

18-19 май 2017 г.
Национална конференция с международно участие на тема: „МЛАДИТЕ ХОРА, ЧЕТЕНЕТО И БИБЛИОТЕКИТЕ”, РБ “Пенчо Славейков“

30-31 май 2017 г.
Национална конференция „Библиотеката на 21 век и културното наследство”, организирана от Регионална библиотека “Петър Стъпов” – Търговище

11 май 2017 г.
Кръгла маса “Библиотеките в подкрепа на устойчивото развитие“, РБ “Пенчо Славейков“