140 години Регионална библиотека “Пенчо Славейков”

Програма на събитията

test

timeline_pre_loader

Електронно издание „Варненските музиканти и нотопечатници от втората половина на ХIХ век до 1944 г.: Из колекциите на Регионална библиотека „Пенчо Славейков”

Представяне: 21 февруари 2023 г.

Основна цел на изданието е да популяризира съхранените документи в колекциите и  фондовете на библиотеката в периода от втората половина на ХIХ век до 1944 г. и да е от полза на специалистите и широката общественост с интерес в областта на музикалното изкуство.

Към изданието >>>

Представяне на новата най-стара книга на Регионална библиотека ``Пенчо Славейков``

15 март 2023 г.

„История на Александър Македонски“ от Квинт Курций Руф от 1687 г., римски историк от I век. Разказът на Квинт Курций Руф за Александър Македонски представлява биографично описание на необикновените подвизи на героя, колебанията в характера му и в психологията на действащите лица.

Повече >>>

Национална дискусионна среща ``БИБЛИОТЕКАТА – ИДЕЯ И РЕАЛНОСТ``

21 март 2023 г.

Дискусионен форум в три тематични модула, който дава среща и място за дебати на специалисти, свързани с книгите, библиотеките и четенето, както и на изявени културни деятели, пишещи и четящи хора.

Повече >>>

БиблиоАрт предизвикателство

22 март 2023 г.

Артистичен хакатон, съпътстващ официалния рожден ден на библиотеката. Събитието събира художници, артисти-приложници и визуални артисти, които са предизвикани със задачата да естетизират вътрешни библиотечни пространства и читални зали с арт послания към четящата аудитория на Варна.

Фотогалерия >>>

Премиера на „Като да е сън. Антон Страшимиров и Варна”

11 май 2023 г.

Издание за 140- та годишнина на библиотеката. Среща-разговор с регионалните културни институти в библиотеката.