ВелоБИБЛИОТЕКА е иновативен подход за достигане до читателската общност по нов и различен начин. Родена като продължение на концепцията за развитие и устойчивост „Зелена идея“ на Варненската библиотека, с новата услуга ВелоБИБЛИОТЕКАТА отива при читателите. Вярваме, че е настъпил моментът, в който библиотеката да излезе от идеалния център, за да отиде до потребителите, които по различни причини не могат да я посетят.

Основната цел е да се достигнат онези читатели, които имат различни затруднения да посещават библиотеката физически. Услугата е ориентирана към майки с деца и възрастни хора, живеещи в отдалечени от идеалния център на града райони. ВелоБИБЛИОТЕКАТА ще бъде сезонна услуга (от м. април до м. ноември) и ще пътува в зависимост от метеорологичните условия. Предвижда разнос на предварително поръчани от читателите книги чрез електронна заявка по предварително обявен график.

Предвид наличната велосипедна инфраструктура към момента предвиждаме три библиоточки:

  • Ботевата градинка – от 10:30 до 12:30 ч.
  • кв. Възраждане, Парк Възраждане – от 10:30 до 12:30 ч.
  • Морска градина, Детски кът – от 10:30 до 12:30 ч.

Библиоточки