Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, фоайе, 15 март 2023 г., 10:30 ч.

Представяне на новата най-стара книга във Варненската библиотека

  • „История на Александър Македонски“ от Квинт Курций Руф от 1687 г.
  • Квинт Курций Руф е римски историк от I век. Той описва историята на Александър Македонски в десет книги на латински. Първите две книги са загубени, а от 3-та, 5-та, 6-та и 10-та книга липсват части. Оцелелите кодекси са от IX век, но стават популярни в преводни печатни издания на английски, френски и немски от XVI в. насам. Разказът на Квинт Курций Руф за Александър Македонски представлява биографично описание на необикновените подвизи на героя, колебанията в характера му и в психологията на действащите лица.
  • Експозицията включва и други редки печатни и ръкописни издания от фонда на библиотеката.
Фотогалерия