* Заглавията, при които не е указан отдел, се отнасят за абонамента в Обща Читалня и Читалня Периодика към отдел “Книгозаемане и Читални зали”, бул. Сливница 34.
На български език:
 • Аз Буки
  вестник [седмичник]
 • Архитектура
  списание [двумесечник] *Отдел Изкуство
 • Барби
  списание [месечник] *Детски и средношколски отдел
 • ББИА онлайн
  списание [двумесечник]
 • Библиотека /НБКМ/
  списание [двумесечник]
 • Biograph
  списание [месечник]
 • Bloomberg
  списание [месечник]
 • Будител
  списание [тримесечник] *Регионална история
 • Български език и литература
  списание [двумесечник] *Детски и средношколски отдел
 • Български законник
  списание [месечник]
 • Българско музикознание
  списание [тримесечник] *Отдел Изкуство
 • Бърборино
  списание [месечник] *Детски и средношколски отдел
 • Бюлетин български архитект
  списание [месечник] *Отдел Изкуство
 • Визуални изследвания
  вестник [четиримесечник] *Отдел Изкуство
 • Всичко за семейството
  вестник [седмичник]
 • Върховна колекция графични романи MARVEL
  вестник [двуседмичник] *Детски и средношколски отдел
 • Геополитика и Геостратегия
  списание [двумесечник]
 • Glamour BG
  списание [месечник] *Детски и средношколски отдел
 • Градът
  списание [двумесечник] *Отдел Изкуство
 • 24 часа
  вестник [всекидневник]
 • Diva
  списание [месечник]
 • ДМТ – дизайн, материали, технологии
  списание [двумесечник] *Отдел Изкуство
 • Детска градина
  списание [двумесечник]
 • Дума
  вестник [всекидневник]
 • Държавен вестник
  вестник [два бр. седмично]
 • Eva
  списание [месечник] *Отдел Изкуство
 • Екология 21
  списание [двумесечник] *Детски и средношколски отдел
 • Жената днес
  списание [месечник]
 • Животновъдство BG
  списание [тримесечник]
 • Замръзналото кралство
  списание [двумесечник] *Детски и средношколски отдел
 • Идеален дом
  списание [двумесечник] *и в Отдел Изкуство
 • Изживей България
  списание [тримесечник]
 • InGlobo
  списание [месечник]
 • Исторически преглед
  списание [тримесечник]
 • Капитал
  списание [седмичник]
 • Колите
  списание [тримесечник] *Детски и средношколски отдел
 • Космос
  списание [месечник]
 • Cosmopolitan BG mini
  списание [месечник] *Детски и средношколски отдел
 • Клуб Океан
  списание [шестмесечник]
 • Култура
  списание [месечник] *Отдел Изкуство
 • Къща&градина
  списание [двуседмичник]
 • Лечител
  вестник [седмичник]
 • L’Europeo BG
  списание [двумесечник]
 • Литературата
  списание [шестмесечник]
 • Литературен вестник
  вестник [седмичник]
 • Литературна мисъл
  списание [тримесечник] *Детски и средношколски отдел
 • Лов и риболов
  списание [месечник]
 • Логистика
  списание [месечник]
 • Лоза и вино
  списание [тримесечник]
 • Малкото пони
  списание [двумесечник] *Детски и средношколски отдел
 • Математика
  списание [двумесечник] *Детски и средношколски отдел
 • Математика и информатика
  списание [двумесечник] *Детски и средношколски отдел
 • Математика плюс
  списание [тримесечник] *Детски и средношколски отдел
 • Мач Телеграф
  вестник [ежедневник]
 • MD
  списание [тримесечник] *Отдел Изкуство
 • Международни отношения
  списание [двумесечник]
 • Мениджър
  списание [месечник]
 • Минало
  списание [тримесечник] *Регионална история
 • Минаха години
  вестник [седмичник]
 • Moda
  списание [тримесечник] *Отдел Изкуство
 • Музикални хоризонти
  списание [месечник] *Отдел Изкуство
 • Наети лица и работна заплата 2023
  списание [тримесечник] *Регионална история
 • Наш дом
  списание [двумесечник] *и в Отдел Изкуство
 • National Geographic Magazine
  списание [месечник]
 • National Geographic Magazine + NG Kids
  списание [2 бр. месечно] *Детски и средношколски отдел
 • Образование & специализация в чужбина
  списание [двумесечник] *Детски и средношколски отдел
 • Общество и право
  списание [месечник]
 • Панорама
  списание [шестмесечник] *Детски и средношколски отдел
 • Педагогика
  списание [месечник]
 • Пес патрул
  списание [двумесечник] *Детски и средношколски отдел
 • Пламък
  списание [тримесечник] *Детски и средношколски отдел
 • Полиграфия
  списание [двумесечник] *Отдел Изкуство
 • Правна мисъл
  списание [тримесечник]
 • Прасенцето Пепа
  списание [двумесечник] *Детски и средношколски отдел
 • Предучилищно & училищно образование
  списание [двумесечник]
 • Принцеса
  списание [двумесечник] *Детски и средношколски отдел
 • Природа
  списание [тримесечник] *Детски и средношколски отдел
 • Проблеми на изкуството
  списание [тримесечник] *Отдел Изкуство
 • Професионално образование
  списание [двумесечник]
 • Русия днес
  вестник [седмичник]
 • Седмичен законник
  вестник [седмичник]
 • Словото днес
  вестник [седмичник]
 • Социологически проблеми
  списание [шестмесечник]
 • Списание за танц
  списание [годишник] *Отдел Изкуство
 • Списание осем
  списание [месечник]
 • Стандарт
  вестник [седмичник]
 • Статистически справочник за 2023 г.
  списание [годишник]
 • Строго секретно
  вестник [месечник]
 • Стършел
  вестник [седмичник]
 • Съвременник
  списание [тримесечник] *Детски и средношколски отдел
 • Съвременно право
  списание [тримесечник]
 • Телеграф
  вестник [ежедневник]
 • Тракия
  списание [двуседмичник]
 • Трета възраст
  вестник [седмичник]
 • Труд
  вестник [ежедневник]
 • Туризъм в област Варна
  списание [тримесечник] *Регионална история
 • Търговско право
  списание [тримесечник]
 • Философия
  списание [тримесечник]
 • Филтър
  вестник [седмичник]
 • Forbes BG
  списание [месечник]
 • Хоби фермер
  вестник [два бр. седмично]
 • Християнство и култура
  списание [месечник] *Детски и средношколски отдел
На чужди езици:
 • Аргументы и факты (А и Ф)
  вестник [седмичник]
 • Библиотековедение
  списание [двумесечник]
 • Вокруг света
  списание [месечник]
 • За рулем
  списание [месечник]
 • Крылья родины
  списание [месечник]
 • Литературная газета
  вестник [седмичник]
 • Моделист-конструктор
  списание [месечник]
 • Наука и жизнь
  списание [месечник]
 • Радио
  списание [месечник]
 • American History
  списание [двумесечник] *Американска читалня
 • Archaeology
  списание [двумесечник] *Американска читалня
 • Architectural Record
  списание [месечник] *Отдел Изкуство
 • Architectural Review
  списание [месечник] *Отдел Изкуство
 • Art in America
  списание [месечник] *Американска читалня
 • Ask:Art & Sciences for Kids
  списание [месечник] *Американска читалня
 • [The] Atlantic
  списание [месечник] *Американска читалня
 • British Journal of Photography
  списание [месечник] *Отдел Изкуство
 • Discover
  списание [месечник] *Американска читалня
 • Domus
  списание [месечник] *Отдел Изкуство
 • Entertainment
  списание [седмичник] *Американска читалня
 • Entrepreneur
  списание [месечник] *Американска читалня
 • Forbes
  списание [двумесечник] *Американска читалня
 • Foreign Affairs
  списание [двумесечник] *Американска читалня
 • Harpers Magazine
  списание [месечник] *Американска читалня
 • Jack and Jill
  списание [двумесечник] *Американска читалня
 • Landscape Architecture
  списание [месечник] *Отдел Изкуство
 • National Geographic
  списание [месечник] *Американска читалня
 • National Geographic Kids
  списание [месечник] *Американска читалня
 • [The] New York Review of Books
  списание [двуседмичник] *Американска читалня
 • [The] New Yorker
  списание [седмичник] *Американска читалня
 • PAGE
  списание [месечник] *Отдел Изкуство
 • Reader’s Digest
  списание [месечник] *Американска читалня
 • Rolling Stone
  списание [месечник] *Американска читалня
 • Scientific American
  списание [месечник] *Американска читалня
 • Smitsonian
  списание [месечник] *Американска читалня
 • Sports Illustrated
  списание [месечник] *Американска читалня
 • Vogue
  списание [месечник] *Отдел Изкуство
 • Wired
  списание [месечник] *Американска читалня
 • Brigitte
  списание [двуседмичник] *Немска читалня
 • Wohnen + Garten
  списание [месечник] *Немска читалня