Програма “Глоб@лни библиотеки – България”

Програма “Глоб@лни библиотеки - България” осигурява лесен и равнопоставен достъп до информация, знание, комуникации и електронни услуги в обществените библиотеки. Програмата е инициирана от фондация “Бил и Мелинда Гейтс” и има за цел да модернизира библиотеките в страната и да подпомогне приобщаването на българските граждани към глобалното информационно пространство, да повиши качеството им на живот…