Библиотеката – място за учене през целия живот

Инициативата „Учене през целия живот” дава възможност на хора от различни възрасти да получат разнородни видове и форми на обучение в библиотечното пространство. Библиотеката има повече от 10 годишен опит по проекти, свързани с обучението на възрастни. Предизвикателство за нас е да предоставим възможност за качествено обучение на хора в различни етапи от живота им…