Мобилност, отворени ресурси и обмен / MORE – Mobility, Open Resources and Exchange

2022-2-BG01-KA122-ADU-000095803 Стартирал: 06.02.2023 г.         Завършил: 05.02.2024 г. Мобилност по Програма Еразъм+ на Европейската комисия за повишаване на квалификацията и обмяна на опит в сродни институции в Румъния, което да повлияе върху ефективността на библиотечните процеси и създаването на нови библиотечни услуги. Повече за проекта може да прочетете тук >>>

Цикъл теоретични и практически обучителни семинари

TR1-O-2022-14 30/11/2022 г. Стартирал: 30.11.2022 г.         Завършил: 30.11.2023 г. Цикълът теоретични и практически обучителни семинари на тема „Анализ на потребителското търсене – нов подход към библиотеката чрез дигитален маркетинг, създаване на онлайн съдържание и управление на събития“ се реализира от Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна с подкрепата на Национален фонд култура.…

Проект Creative Art Hub, The Europe Challenge 2022

Договор No. 22128/01.07.2022 Стартирал: 01. 07. 2022 г.         Завършил: 09. 05. 2023 г. The Europe Challenge (Европейскотo предизвикателство) е ежегодна програма, която предлага финансиране и подкрепа на библиотеки и неформални групи, за да проучат как хората да се срещат, живеят и работят заедно в рамките на днешна Европа. “Европейско предизвикателство” е програма на…

Проект “Споделеното културно наследство в Европеана” (Europeana Common Culture)

Договор No. INEA/CEF/ICT/A2018/1633581 за дейност No. 2018-EU-IA-0015 Стартирал: 2019 г.         Завършил: 2020 г. Споделеното културно наследство в Европеана (Europeana Common Culture) е проект по програма CEF на Европейската комисия Проектът има за цел да разработи хармонизирана и координирана среда за националните агрегатори на Европеана, да подпомогне сътрудничеството, споделянето на ресурси и технически средства, както…

Проект “Сътрудничество и обвързаност чрез библиотечната технология” (CULT – Collaboration and Utilization through Library Technology)

2019-1-BG01-KA104-061404 Стартирал: 2019 г.         Завършил: 2020 г. Проект Сътрудничество и обвързаност чрез библиотечната технология (CULT – Collaboration and Utilization through Library Technology) е финансиран по Програма „Erasmus+” на Европейската комисия. Проектът е по дейност КД1 Образование за възрастни. Десет служители на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна бяха разпределени в две работни групи, съобразно…

Проект “Иновативни умения и библиотечни услуги смарт 3.0”

2014-1-TR01-KA200-012958 Стартирал: 2014 г.         Завършил: 2016 г. Проект "Иновативни умения и библиотечни услуги смарт 3.0" (X-LIBRIS) е стратегическо партньорство за обучение на възрастни в рамките на ключовата дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” на Програма Еразъм+. Основната мисия на проекта е да организира серия обучения, насочени към разработване…

Проект “Словесното разказвателно умение в театър и картини”

2014-1-AT01-KA200-001024 Стартирал: 2014 г.         Завършил: 2016 г. Проектът "Словесното разказвателно умение в театър и картини" (AQUA NARRABILIS) има за цел да подкрепи алтернативни форми на преподаване и учене, основани на разказването на истории, куклен театър, игра на сенките и т.н., да повиши индивидуалните способности на учащите и да подобри учебната среда в…

Проект “Местното съдържание в „Облака на Европеана”

CIP/ICT-PSP 325099 Стартирал: 2013 г.        Завършил: 2016 г. Проектът "Местното съдържание в „Облака на Европеана" (LoCloud - Local Content in Europeana Cloud) има за цел да разработи технология и услуги, с които да подпомогне местните институции да обединят своите дигитални ресурси и да ги направят достъпни онлайн, чрез Европейската библиотека, музей - Европеана. Проектът изследва…

Проект “Стара Варна”

Съвместен проект на “Барс агенция” и отдел “Регионална история” на РБ “Пенчо Славейков”, целящ да представи общественото развитие на града посредством най-достоверния документ – фотографията, и да го съхрани за идните поколения.  Повече за проекта може да прочетете тук >>>

Проект “Интерактивна визуална компетентност между поколенията”

LLP-2012-GRU-LP-04 Стартирал: 2012 г.       Завършил: 2014 г. Проект "Интерактивна визуална компетентност между поколенията" (NTVIS - New Transgenerational Visual Literacy) въвежда концепцията интерактивна визуална компетентност и визуална грамотност*, обединяваща младежите и възрастните хора да си сътрудничат в обща рамка и по този начин да се насърчи създаването на ново учебно съдържание между поколенията. NTVIS идентифицира два…