Юнашки салон, 7 март 2017 г., 10:00 ч.

  • “Българката и морето”
  • Конференция, организирана съвместно с Щаба на Военноморските сили и Община Варна
  • Участие на Кристиана Димчева, главен библиотекар в Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, с презентация “Жените и усещането за море”