Отдел Изкуство, 20 септември 2019 г., 17:00 ч.
  • Кино вечер с „Великолепни времена“ (2018)
  • Модератор: Елица Матеева – критик и теоретик

Издания на кинолекторията през 2019 г.

Loading...