Детски и средношколски отдел , 3 април, 10:30 ч.

  • Тема: “Прозорче към миналото”
  • Четем стихове от Чичо Стоян и Дядо Благо

Детски и средношколски отдел , 10 април, 10:30 ч.

  • Тема: “Пеперудочудо”
  • Четем стихове от Тома Бинчев и “Пеперудката” от Ангелина Жекова

Детски и средношколски отдел , 17 април, 10:30 ч.

  • Тема: “Огрей, огрей, слънчице!”
  • Четем детски стихове от Петко Р. Славейков и Пенчо П. Славейков

Детски и средношколски отдел , 24 април, 10:30 ч.

  • Тема: “Цветна Цветница дошла е…”
  • Четем стихове и приказки, посветени на празника