Американска читалня, MakerSpace, 4, 5 и 6 декември 2023 г., 9:30 ч.

Фотогалерия