Читателски клуб в библиотеката

  • Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – Варна планира създаването на нов читателски клуб през ноември 2023 г., който да изгради общност от любители на литературата. Темите ще бъдат свързани с психологическите аспекти на различните жанрове, а читателите ще могат да предлагат идеи за диксуии, както и да водят част от срещите на клуба.
  • За да направим срещите на клуба възможно най-достъпни, събираме информация за удобни дни и часове на сбирките, както и за потенциални теми. Екипът на библиотеката Ви благодари за отделеното време и се надява да ви види на предстоящите читателски събирания!