Детски и средношколски отдел, ноември 2022 г.

Клуб на комикса

  • “Истории в картинки за хора и природа”
  • Изложба на детско творчество – комикси