Отдел Изкуство, 1 февруари 2020 г., 11:00 ч.

  • Да си поговорим за изкуството: Керамиката
  • С участието на деца от Асоцация “Орф-Шулверк”, ръководител Весела Люпке