Детски и средношколски комплекс, 25 февруари 2019 г., 14.30 ч.
  • Чарлз Дарвин – естествоизпитател, богослов, създател на еволюционната теория
  • Открит урок с ученици от VIII и IХ клас на ПГИ “Д-р Иван Богоров”, по повод 210 години от рождението на великия учен
  • С приложение на биологични анаграми, презентации, информационни рамки
Фотогалерия