Зафер Галибов е фотограф-художник, носител на множество награди от конкурси, сътрудник към периодични издания, фоторедактор, преподавател. Представял е свои фотографии в самостоятелни изложби в страната и чужбина. В настоящата книга ни среща с имена, допринесли за развитието на фотографското изкуство в България, множество документи и снимки, някои от които непубликувани до сега. Авторът нарича фотографите „художници, които рисуват със светлина”. По време на своето изследване извършва задълбочено издирване в архиви, библиотеки, музеи. В резултат на това читателят има възможност да се запознае с важни моменти от историята на фотографията в България.

Зафер Галибов в каталога на библиотеката: >>>