Д-р Светлозар Василев е психоаналитик и преподавател в НБУ. Заедно с други професионалисти в областта на психоанализата той работи върху проблемите на киното и отзвукът, който неговите произведения имат във въвтрешния свят на зрителя. Анализирани са 14 филма, като обект на изследване е преживяването на зрителя и неговите асоциации към видяното. Тук се разглежда киното не само като произведение на изкуството, а като теми, които то поставя и отзвукът, който оставя у зрителя. Авторът съпоставя психоанализата и киното, възникнали по едно и също време – края на XIX век и развиващи се в общ исторически, социален и културен контекст. Всяка от тези области е повлияла на другата и е оставила своя отпечатък върху културата и обществените практики.

Светлозар Василев в каталога на библиотеката  >>>