Проф. д-р Симо Лазаров е почетен професор на НБУ, създател на първата и единствена в България специализация „Компютърно музициране”. Росица Бечева е преподавател и част от творческия екип на Симо Лазаров. Книгата проследява творческия път на композитора и неговите подходи и решения при създаване на компютърна и електронна музика. Акцентът е поставен върху творческата лаборатория на Симо Лазаров и насочва вниманието към аудиовизуалните, мултимедийните и мега спектаклите. Изследването е предназначено както за студенти от НБУ, така и към по-широка аудитория.

Росица Бечева в каталога на библиотеката >>>