Издателство „Книгомания” представя ценно ръководство за изучаващите рисуване. Авторът е професор по архитектура в Университета „Айдахо”, преподавател по студиен и графичен дизайн. Видовете перспектива са анализирани разбираемо с помощта на обяснения, инфографики и картини. Структурата „да я видим”, „да я разберем”, „да я приложим” умело ни въвежда в съдържанието и ни помага на практика да приложим наученото. Проследена е историята на перспективата, основните й принципи и видове. В приложения в края скицник с упражнения читателят може сам, с помощта на „перспективни решетки” да изобразява обекти върху съществуваща сцена.

Матю Брем в каталога на библиотеката >>>