Иванка Влаева е музиколог и културолог. Основни области в нейните изследвания са сравнителното музикознание и културознание, българската музика и музикалните култури в света. Преподавател е в СУ „Климент Охридски”, ШУ „Константин Преславски”, НБУ и ЮУ „Неофит Рилски”. Автор е на статии, лектории, книги. Настоящото издание е своеобразно изследване на културни събития, състояли се през последните няколко десетилетия, които авторът е наблюдавал или участвал в тях. Целта е да се анализира срещата на различни музикални култури и да се направи цялостен прочит на културно-музикалния живот в България.

Иванка Влаева в каталога на библиотеката: >>>