Бизнес и право – първо научно издание на Юридическия факултет на УНСС. Списанието ще публикува научни изследвания на правното регулиране на бизнеса на български и английски език. В него ще бъдат публикувани разработки по широк кръг публично и частноправни, вътрешни, европейски и международни проблеми на бизнес средата.