След първата си книга „Наръчник по основи на рисуването. Пълен курс за начинаещи” Барингтън Барбър ни предлага „Наръчник по рисуване на портрети”. Като художник и преподавател авторът има богат опит в изобразителното изкуство. Портретът има основна роля в рисуването и затова е важно всеки художник да владее до съвършенство похватите за неговото изобразяване. Книгата показва различни техники и подходи при портретирането и дава насоки за преодоляване на най-често срещаните трудности. Особено внимание се отделя на правилата на пропорциите и изобразяването на израженията на лицето. Включени са и практически упражнения. Книгата е полезно помагало както за начинаещи, така и за напреднали художници.

Барингтън Барбър в каталога на библиотеката  >>>