Съставителят Александра Иванова представя седем статии в областта на арт терапията, написани от дипломирани специалисти от програмата за следдипломна квалификация „Арт терапия” към Факултета за дистанционно, електронно и продължаващо обучение на Нов български университет. Описани са нови методи, педназначени за клиенти с широк спектър на проблеми. Прилагането им в практиката ще подпомогнат за разрешаването на трудните случаи. Желанието на авторите е да бъдат полезни с идеите си и да подпомогнат работата на колегите си арт терапевти.

Александра Иванова в каталога на библиотеката   >>>