„Никога не съм мислил да пиша свои спомени…В нашата общественост аз заемах едно скромно място на художник, и то с жанр, твърде непознат още у нас и неутвърден като изкуство.” Така започва книгата на създателя на съвременната българска карикатура, автор на положителните типови герои на българските селяни Пижо и Пендо, твореца дал сериозен принос за развитието на българската и световна карикатура. Множество интересни случки и срещи с бележити личности бележат пътя на Александър Божинов, който той описва в книгата си. Използваните илюстрации са от неговия личен архив, а някои снимки се публикуват за първи път.

Александър Божинов в каталога на библиотеката: >>>