Медалиерното изкуство в България от Освобождението до наши дни

Авторът на книгата Ирина Колбасова е изкуствовед. Работила е в отдела по нумизматика на Ермитажа, била е преподавател във ВТУ в специалност „История на руското изобразително изкуство”, управител на художествена галерия, член на СБХ. „Медалиерното изкуство в България” е нейният дисертационен труд към департамент „Изкуствознание и теория на културата” на Нов български университет. За първи…