От текста към образа

Авторът на книгата Катерина Гаджева е изкуствовед с множество публикации и преподавател. Настоящото изследване изучава и обяснява значението на илюстрацията в книгите с детски приказки. Вниманието е фокусирано върху изданията за деца от втората половина на XX век и по-специално към четири приказки на Шарл Перо и Братя Грим. Това са "Червената шапчица", "Спящата красавица",…