Виждам те

Едно пухкаво мечешко семейство и тяхното ежедневие, изпълнено с емоционални преживявания, е сюжетът на книгата „Виждам те”. Варненската авторка Таня Петкова умело ни разказва за любовта, близостта и доверието в семейството. Тя ни замисля за малките и важни неща, които са част от нашия живот – как да умеем истински да ги „виждаме” и оценяваме.…

Естетика на архитектурата

Тодор Булев е председател на Управителния съвет на Съюза на архитектите в България, преподавател и автор на книги и публикации в областта на териториалното устройство, ландшафта, градоустройството, градската естетика, архитектурата и архитектурното наследство. „Естетика на архитектурата” разглежда архитектурата като една от най-древните и най-комплексни човешки дейности. Представени са естетическите й особености, възприятието й, архитектурно-художествената композиция…

Режисьорите в европейския театър

Камелия Николова е професор по история на европейския театър и театрознание, преподавател в български и чужди университети, автор на книги и публикации по проблемите на театъра. В настоящото издание тя изследва появата и развитието на режисьора от 70-те години на XIX в. до днес. Посочени са историческите причини и предпоставки за появата на режисьора. Преди…

Животът на Брус Ли. Дракона, който надмогна себе си

Личността на Брус Ли продължава да буди интерес дори и 40 години след неговата смърт. Живял едва 32 години, той успява да привлече вниманието към себе си благодарение на това, че прави истинска революция в хореографията на боя в киното. Неговото постоянно търсене на новото и различното го довеждат до създаване на индивидуалното бойно изкуство…