Отвъд видимото

По повод 100 г. от рождението на големия български художник Генко Генков Софийска градска художествена галерия организира изложба, в която са представени негови творби. Настоящото издание е каталог към изложбата и е първи опит за систематизирано и обширно изследване на живота и дейността на Генко Генков. Базирано на документи, спомени, разкази на близки и приятели…