Цветът в жилищния интериор

Проф. д-р Милена Николова е преподавател в НХА. Книгата е нейния хабилитационен труд и обобщава опита на автора като преподавател в специалностите "Индустриален дизайн", "Дизайн на детска среда", "Стенопис", "Мода". Книгата започва с кратка историческа справка за познанието на цветовете, основни характеристики на цвета, неговото емоционално въздействие и основни цветови композиции. Във втората част авторът прави…