Детски и средношколски комплекс, 19 юни 2019 г., 10:30 ч.
  • Тема: “Лесно е да си възпитан”
  • Четем “Дора и нейната книжка за добри обноски” от Кристин Ричи

“Стая на приказките” през м. юни 2019 г.

Loading...